Nu te zien bij

RTL4

Overdrachtsbelasting per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 wijzigen de tarieven voor de overdrachtsbelasting. Het basis tarief gaat van 6% naar 8%. Het tarief van 2% voor woningen is nog beperkt toepasbaar en er komt een vrijstelling voor aankoop koopwoningen door starters.

 Situatie per 1 januari 2021

Voor starters (die bij de aankoop van de woning een leeftijd hebben tussen de 18 en 35 jaar) op de woningmarkt, die nog niet eerder gebruik gemaakt hebben van de startersvrijstelling en de woning zelf gaan bewonen, geldt vanaf 1 januari 2021 een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting.

Voor de aankoop van een eigen woning voor niet starters geldt het tarief van 2%, maar alleen als de woning door de koper zelf, als eigen woning, wordt bewoond.

Het basis tarief van de overdrachtsbelasting is per 1 januari 2021 verhoogd van 6% naar 8%. Dit geldt dus voor bedrijfspanden en woningen aangeschaft als belegging. 

Beperking startersvrijstelling per 1 april 2021

Vanaf 1 april 2021 geldt de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters alleen nog voor woningen waarvan de waarde niet hoger is dan EUR 400.000. Let op dat bij een koopprijs boven de EUR 400.000 de gehele vrijstelling niet geldt en dus niet slechts over het deel van de waarde dat de koopprijs overschrijdt.