RTL4

Nieuws over NHG 2024

Passie voor wonen in stijl

NHG in 2024!

Meer mensen toegang tot een hypotheek met NHG

De NHG-grens voor hypotheekleningen is per 2024 verhoogd naar €435.000. Deze verhoging maakt het voor meer mensen mogelijk om een woning te financieren met de bescherming van NHG. NHG biedt een vangnet als woningeigenaren te maken krijgen met financiële problemen, gedwongen verkoop of restschulden.  

Hoewel de impact van NHG verder reikt, kan een woning alleen met NHG gefinancierd worden als deze onder de NHG-grens valt. Ruim 40% van alle koopwoningen in Nederland hebben een hypotheek met NHG. Zowel de borgtochtprovisie – het eenmalige bedrag dat iemand voor een hypotheek met NHG betaalt - als de NHG-grens worden jaarlijks opnieuw bepaald via een vastgestelde methodiek, gebaseerd op de gemiddelde woningwaarde. Hiervan is het doel enerzijds stabiliteit op de woningmarkt creëren en anderzijds zorgen dat mensen toegang behouden tot een hypotheek met NHG. In september was de gemiddelde koopsom van een bestaande woning € 422.000.

Bescherming

De nieuwe NHG-grens neemt in 2024 toe tot  € 435.000 euro, een stijging van € 30.000 ten opzichte van de huidige grens van € 405.000. Voor mensen die de woning willen verduurzamen is extra leenruimte beschikbaar. Met Energie Besparende Voorzieningen wordt de NHG-grens in 2024 € 461.100. De borgtochtprovisie – de kosten voor het afsluiten van een hypotheek met NHG -  blijft gelijk aan die in 2023, namelijk 0,6% van het totale hypotheekbedrag. NHG zet zich in voor een duurzaam en betaalbaar thuis, ook als het tegenzit. Dankzij de verhoging van de NHG-grens komen meer huizenkopers in aanmerking voor de voordelen van NHG, waaronder een veiligere financiële positie en een lagere rente. Met name starters maken veel gebruik van NHG.

 

Waardebepaling of taxatie

De meeste woningen zijn de afgelopen jaren heel erg in waarde gestegen! Wat zou uw woning nu waard zijn? Zijn er plannen om te verhuizen of bent u gewoon nieuwsgierig? U kunt vrijblijvend “Femme makelaars” langs laten komen voor een indicatie van de huidige waarde van de woning. Maar noemen we dit nu een taxatie of een waardebepaling? Bij eventuele verkoop gedachten geeft een waardebepaling u inzicht in de waarde van uw huidige woning en een mogelijke advies-vraagprijs.

Bedenktijd

U heeft uw woning verkocht en een mooie nieuwe woning gevonden. De koopovereenkomsten zijn getekend en de bedenktijd gaat in. Wie heeft er nu recht op de bedenktijd? Wanneer u een woning aankoopt hebt recht op de drie dagen wettelijke bedenktijd. Deze regeling bestaat sinds 2003. Tijdens de bedenktijd mag een koper de koop van een woning ontbinden, zonder opgave van reden. De bedenktijd is ingevoerd als bescherming tegen het nemen van overhaaste aankoop beslissingen.

Waarde van het energielabel

Vanaf 2015 is het verplicht om een definitief energielabel te hebben tijdens de overdracht van een woning. Als verkoper dient u altijd uiterlijk bij levering van de woning of het appartement een definitief energielabel te overhandigen aan de koper. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de naleving van de energielabelplicht. Gebeurt dit niet dan riskeert de verkoper een boete die kan oplopen tot maximaal € 405,00.

De financiële mogelijkheden om de woning te verduurzamen

De meerwaarde van energiebesparende maatregelen aan de woning zijn: een beter milieu, meer wooncomfort en bovendien een lagere energierekening. Hiervoor dient u echter wel een eenmalige investering te doen en deze investering kan in sommige gevallen hoog oplopen. Wie zijn woning wil verduurzamen maar hiervoor onvoldoende eigen middelen heeft, kan dit op verschillende manieren financieren.