RTL4

Bedenktijd

U heeft uw woning verkocht en een mooie nieuwe woning gevonden. De koopovereenkomsten zijn getekend en de bedenktijd gaat in. Wie heeft er nu recht op de bedenktijd? Wanneer u een woning aankoopt hebt recht op de drie dagen wettelijke bedenktijd. Deze regeling bestaat sinds 2003. Tijdens de bedenktijd mag een koper de koop van een woning ontbinden, zonder opgave van reden. De bedenktijd is ingevoerd als bescherming tegen het nemen van overhaaste aankoop beslissingen.

U hebt uw woning verkocht en een mooie nieuwe woning gevonden. De koopovereenkomsten zijn getekend en de bedenktijd gaat in. Wie heeft er nu recht op de bedenktijd? Wanneer u een woning aankoopt hebt u sinds 2003 recht op de drie dagen wettelijke bedenktijd. Tijdens de bedenktijd mag een koper de koop van een woning ontbinden, zonder opgave van reden. De bedenktijd is ingevoerd als bescherming tegen het nemen van overhaaste aankoopbeslissingen.

De bedenktijd gaat lopen de dag nádat het contract door de koper en verkoper is ondertekend én (er een kopie van) de koopovereenkomst is overhandigd. Het maakt niet uit hoe laat de u (een kopie van) de koopovereenkomst ontvangt, de eerste dag van de bedenktijd is pas de volgende dag. De bedenktijd eindigt aan het einde van de laatste dag van de bedenktijd, dus om middernacht (00:00).

Soms duurt de bedenktijd meer dan drie dagen. In de wet staat beschreven dat de bedenktijd ten minste twee werkdagen moet omvatten. Bovendien eindigt de bedenktijd altijd op een werkdag, omdat hij niet mag eindigen op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. In dat geval wordt de bedenktijd verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Er zijn geen voorgeschreven regels met betrekking tot het inroepen van de bedenktijd. Het is wel verstandig wanneer u er gebruik van maakt het bericht via e-mail aan de verkopende partij of diens makelaar te sturen en om een ontvangstbevestiging te vragen. Zo weet u zeker dat uw beroep op de bedenktijd de verkopende partij echt bereikt heeft.

Koopt u binnen zes maanden dezelfde woning van dezelfde verkoper? Dan heeft u volgens de wet niet nog een keer recht op de 3-daagse bedenktijd.

Als verkoper van een woning heeft u zelf géén wettelijk recht op bedenktijd. U kunt het overigens wel aan de koper voorstellen om beide gebruik te kunnen maken van bedenktijd. Dit dient u dan wel vast te laten leggen in de koopovereenkomst.

Wilt u zelf de bedenktijd berekenen? Denk dan aan de volgende punten:

  • de bedenktijd mag niet eindigen in het weekend op of een feestdag
  • er moeten minimaal 2 werkdagen zitten in de 3-daagse bedenktijd.

Bij verdere vragen staan wij bij "Femme Makelaars & Taxateurs" altijd voor u klaar!