Disclaimer

De informatie op deze website wordt met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Femme Makelaars aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie.

De website van Femme Makelaars bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Femme Makelaars worden beheerd. Femme Makelaars geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Alle intellectuele eigendom, foto’s en teksten van de website zijn eigendom van Femme Makelaars en mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd, gewijzigd of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Femme Makelaars behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden en informatie die wordt aangeboden op de website.